Hindistan uydu üretiminde lider olmayı hedefliyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Hindistan uydu üretiminde lider olmayı hedefliyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Roketlerin yapımı, fırlatılması, uyduların mülkiyeti ve işletilmesi, hizmetlerin sağlanması ve uzaktan algılama verilerinin elde edilmesi ve dağıtılması açık bir pazar haline geldi

Ayrıca Hindistan, uzay sektöründe yeni bir doğrudan yabancı yatırım politikasını sonuçlandırmaya hazırlanıyor

Hindistan hükümeti, son yıllarda yaşanan bir dizi gelişmenin sonucu olan “Hindistan Uzay Politikası 2023″ü bu yılın Nisan ayında onayladı Hindistan’ın bu alanlardaki konumunu destekleyebilecek çeşitli avantajları sıraladı: yeni kurumsal destek, devlet düzeyindeki politikalar, büyük bir iç pazar, bilim, teknoloji ve matematik alanında çok sayıda mezun ve rekabetçi işgücü maliyetleri

Politika, Hindistan’da daha önce neredeyse erişilemeyen uzay sektörüne özel sektörün katılmasına yönelik neredeyse tüm kısıtlamaları kaldırıyor

Hindistan Ulusal Uzay Tanıtımı Yetkilendirme Merkezi (IN-SPACe) başkanı Pawan Goenka, 74 Ancak ona göre ülke bu rakamı birkaç kat artırmaya çalışıyor ” m Uluslararası Astronomi Kongresi 5 Ekim’de Bakü’de Hareketin, küresel yatırımı çekmek için yabancı mülkiyet kurallarını serbestleştirmesi bekleniyor

Goenka, “Şu anda Hindistan’ın uzay ekonomisi 8 milyar dolar civarında, bu da küresel uzay ekonomisinin sadece %2’sine tekabül ediyor” diyor

Goenka, “Hindistan’ın uzay politikası, uzayla ilgili her şeyi – uydu iletişimi, uzaktan algılama, uzay operasyonları, ulaşım, navigasyon, her şey – yalnızca 12 sayfalık tek bir belgede bir araya getirdi ” dedigenel-22

Bu durum esas olarak uydu üretimi, yer bölümleri ve fırlatma araçları gibi alanları etkileyecektir


IN-SPACe Başkanı Pawan Goenka, 5 Ekim’de Bakü’de düzenlenen IAC 2023’te Hindistan’ın uzay politikasını tartışıyor Birincisi imalat, Hindistan küçük uydular için üretim merkezi haline gelebilir

Goenka ayrıca ülkenin “küçük fırlatma araçlarında” ve alçak Dünya yörüngesine uydu fırlatmalarda oldukça büyük hale gelebileceğini söyledi ve yer istasyonları ile uzaktan algılama verilerinin diğer potansiyel büyüme alanları olduğunu belirtti

Ona göre bu, Hindistan’ın küresel uzay ekonomisindeki payını artıracak toplantıda şunları söyledi: “ISRO’nun ülkenin uzay sektöründeki tek oyuncusu olmaktan, özel sektörün daha büyük bir rol oynayacağı bir oyuncuya doğru ilerliyoruz ISRO, ileri uzay teknolojilerinin ve uluslararası misyonları içeren alanların araştırılması ve geliştirilmesine odaklanan bir sivil uzay ajansı olarak işlev görecek; IN-SPACe ise ülkedeki uzay faaliyetlerini düzenleyecek ve yetkilendirecek, start-up’lar geliştirecek ve ISRO ile işbirliğini kolaylaştıracak Kaynak: IAF/Youtube

Reformlar, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), IN-SPACe ve NewSpace India Limited (NSIL) için net roller tanımlıyor ve sivil toplum kuruluşlarının katılımının önündeki engelleri kaldırıyor

Hindistan’ın rekabet avantajına sahip olabileceği çeşitli yönler vardır


Hindistan hükümeti, uzay sektöründe özel katılımı artırmak ve küresel sermayeyi çekmek için bir dizi reformu sürdürüyor